Investigation of mass changes with GRACE and GRACE-FO satellite

Document Type : Original Article

Author

/

10.22034/jes.2023.253046

Abstract

GRACE-FO ادامه ماموریت ماهواره ای GRACE در سال 2018 است. GRACE-FO اطلاعات مرتبطی در مورد چرخه آب و TWS ارائه می دهد. بر اساس مشاهدات GRACE-FO، تغییرات جرم را می توان به طور زمانی مطالعه کرد. گرینلند، آفریقای جنوبی، قطب جنوب، بخش‌هایی از آلاسکا و بنگلادش کاهش جرم زیادی دارند. در خاورمیانه، عربستان سعودی و دریای خزر نیز به طور میانگین از اواسط سال 2019 تا اواسط سال 2020 کاهش جرم را تجربه کردند. دریای خزر از شمال با ایران، روسیه، از غرب با روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق با جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان همسایه است. قسمت شمالی دریای خزر بسیار کم عمق است. سطح دریای خزر (CSL) در سال های اخیر رو به کاهش بوده است. در این تحقیق ماهواره های گرانشی برای CSL مورد بررسی قرار گرفته اند. میزان کاهش دریای خزر 3.87 سانتی متر در سال است. همچنین نتایج نشان می دهد که کاهش CSL در شمال نسبت به مرکز و جنوب تقریباً نصف است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.